หน้าแรก

170526133_3541684672604279_2625647744551041654_n
นายยุสุบ แหละตี
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน
สายตรงนายก 09 9409 1451

“ทะเลสาบงาม เมืองสามแผ่นดิน
ถิ่นรังนกนางแอ่น แท่นพระนอนยอดเขา
ภูมิลำเนาสัตว์น้ำกร่อย”
นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์
ปลัดเทศบาล
ติดต่อปลัด 08 5892 0814
จดหมายข่าวเทศบาล (16)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อสนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน
299990926_5586094208116096_7578546365496571486_n
314135076_5544062155710487_3927124262789461131_n
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
ภาษีป้าย67
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมวลภาพกิจกรรม

วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงทุกแห่งหน ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวลือเลื่อง บ้านเมืองสะอาด
ประชาราษฏร์สุขภาพดี เด็กและเยาวชนมีการศึกษา

พันธกิจ

  1. จัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ไฟฟ้า ประปา
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
  4. กำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  5. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย
  6. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

e-Service บริการประชาชน

ข่าวจาก Facebook

แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลปากพะยูน

สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน

348 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง 93120

Email : saraban_05930601@dla.go.th

Email pakpayoon348@pakpayoon.go.th

โทรศัพท์ 074-699-073
โทรสาร 074-699-728
ติดต่อ-สอบถาม