ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่

348 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

Email : saraban_05930601@dla.go.th

Email : pakpayoon348@pakpayoon.go.th

โทรศัพท์ 074-699-073

โทรสาร 074-699-728

ติดต่อ-สอบถาม