ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่

348 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

Email : info@pakpayoon.go.th

โทรศัพท์ 074-699-073

โทรสาร 074-699-728

ติดต่อ-สอบถาม