๒๒ ก.ย.๖๔ มอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลตำบลปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม