๒๓ ก.ย.๖๔ มอบถุงยังชีพ ชุดป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ ให้แก่ผู้ที่กักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน (ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วย)

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มอบให้นายสมศักดิ์ เทพรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน สมาชิกสภาฯ และพ.จ.อ.อรุณ คงชู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ชุดป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ ให้แก่ผู้ที่กักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน (ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วย) เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid-๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลปากพะยูนด้วยความห่วงใย จากเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม