๙ ธ.ค.๖๔ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบริเวณสวนภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหารมอบให้พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบริเวณสวนภูมิทัศน์

ติดต่อ-สอบถาม