๑๗ ธ.ค.๖๔ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สถานีตำรวจปากพะยูน

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหารมอบให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สถานีตำรวจปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม