๑๙ ธ.ค.๖๔ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนหารเทา

         เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร มอบให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงเรียนหารเทา

cr.ขอบคุณภาพจากพี่ทนายเอก

ติดต่อ-สอบถาม