โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากพะยูน

ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมวอายุ ๓ เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบริการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 074-699073

ติดต่อ-สอบถาม