ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕…

สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ ๐๗๔ ๖๙๙ ๐๗๓

งานกองคลัง

ติดต่อ-สอบถาม