ขอเชิญเที่ยวงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕ “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญเที่ยวงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕

“ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากพะยูน
ขอเชิญเที่ยวงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕
“ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕
บริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน.
พบกับไลน์แดนซ์ ทุกค่ำคืน
ชมฟรีตลอดงาน
ติดต่อ-สอบถาม