เทศบาลตำบลปากพะยูนยินดีต้อนรับ

เทศบาลตำบลปากพะยูน

ชาวพัทลุงยินดีต้อนรับ

นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามร่วมการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “พัทลุงเกมส์” ครั้งที่ ๓๗

ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “เสกักเกมส์”ครั้งที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดต่อ-สอบถาม