ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

อำเภอปากพะยูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากพะยูน

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระ แข่งเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

เรือพระบก

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชิงถ้วยรางวัล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชิงถ้วยรางวัล นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

การแข่งขันเรือยาว ๙ ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากพะยูน และบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อร้านค้า ทีมงานตุลาธนโปรโมชั่น

08-5474 – 7370 (ตูน) 08-0224-9423 (เก่ง) 06-3324-7029 (เป็ด)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

– ชมพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– ชมวงดนตรีลุกทุ่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

– ชมการประกวดเรือพระบก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– ชมการประกวดเรือพระน้ำ

– พิธีตักบาตรเทโว (อาหารแห้ง)

– พิธีสมโภชน์พระลาก

– ชมการประกวดนางรำ

– ชมการแข่งขันเรือยาว ๙ ฝีพาย

– ชมมโนราห์ ณ เวทีท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากะยูน

ติดต่อ-สอบถาม