ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พท.ถ 30-006 สายเทศบาล 9 บ้านปากพะยูน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 8.10 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,751.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พท.ถ 30-006 สายเทศบาล 9 บ้านปากพะยูน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 8.10 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,751.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ-สอบถาม