ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปากพะยูน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับรู้สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นได้ด้วยความรวดเร็ว สามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code

ติดต่อ-สอบถาม