กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน ภายใต้การบริหารงานของนาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และการจับหางบัตรรับรางวัลพิเศษมากมาย ซึ่งเทศบาลตำบลปากพะยูน และผู้ใหญ่ใจดี หลายๆท่าน ได้จัดเลี้ยง อาหาร ขนม ไอศกรีม ฟรีแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลปากพะยูน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนของขวัญของรางวัล และอาหารแก่เด็กๆที่มาร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม