รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลปากพะยูน
ขอเชิญชวนร่วมสมัคร
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากพะยูน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โทร.๐๗๔ – ๖๙๙ – ๐๗๓

ติดต่อ-สอบถาม