เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

📢 ประชาสัมพันธ์ 📣

จังหวัดพัทลุง เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรายได้จากการดำเนินงาน เข้ามูลนิธิร่วมน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเพิ่งพาตนเองได้

ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๖ จ้า

ติดต่อ-สอบถาม