๒๙ พ.ค.๖๖ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง มาติดตามตรวจเยี่ยมโครงการของเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม