ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เรื่อง ถุงลมนิรภัย ทาคาตะ (Takata) ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้ประชาชน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เรื่อง ถุงลมนิรภัย ทาคาตะ (Takata)   ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกับผู้ประกอบการรถยนต์ ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้ประชาชน และเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องรับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรการขนส่งทางบก ให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถเป็นสำคัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ-สอบถาม