๖ ก.ค.๖๖ พิธีสักการะพระพุทธเจ้าหลวง วางพวงมาลา และ กล่าวคำสดุดี

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีสักการะพระพุทธเจ้าหลวง วางพวงมาลา และ กล่าวคำสดุดี โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีสักการะพระพุทธเจ้าหลวง วางพวงมาลา และ กล่าวคำสดุดี พร้อมด้วย นายอำเภอปากพะยูน หัวหน้าส่วน ร่วมวางพวงมาลาด้วย และแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณศาลาท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม