๖ ก.ค.๖๖ พิธีเปิดงาน “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิด “งานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง”ประจำปี ๒๕๖๖ ตามรอยของหรอยปากพะยูน อิ่ม  อาหารอร่อย  ดนตรี ไพเราะ โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน เป็นผู้กล่าวรายงาน คุณอะราเบล่า สิตานัน รองนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี และชมการแสดง ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม