เทศบาลตำบลปากพะยูน ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖”

จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ บริเวณวัดรัตนาราม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากพะยูน ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖”
โดยการกวาดใบไม้ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และกวาดถนนทางขึ้นควนวัดรัตนาราม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ-สอบถาม