พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

▶️▶️เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนาย ยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูนและคณะผู้บริหาร มอบให้กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากพะยูนดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากพะยูน

👉👉 พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ พื้นที่เป้าหมายที่เป็นจุดรวมคน

ชุมชนบ้านออก ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนหัวฝาด และชุมชนอำเภอเก่า

โดยเทศบาลตำบลปากพะยูนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

#โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก🦟🦟

#กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม