๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟและอพยพหนีไฟ และสาธิตการเอาตัวรอดในการเล่นน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปากพะยูน บริหารงานโดย นายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน มอบให้ นายนัฐพล เส็มหมัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟและอพยพหนีไฟ และสาธิตการเอาตัวรอดในการเล่นน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม