รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลปากพะยูน
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัคร“โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากพะยูน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
โทร.๐๗๔ – ๖๙๙ – ๐๗๓

ติดต่อ-สอบถาม