ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK”

ขอเชิญชวนชาวปากพะยูน นำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ ♻️ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 💸


ติดต่อ-สอบถาม