ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พท.ถ ๓๐-๐๐๘ ถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านปากพะยูน ตำบลปากพะยูน กว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ เมตร ยาว ๔๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๗.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ-สอบถาม