การประกวดอาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบกุ้งสามน้ำ

เมื่อเด็กอยากเป็นเชฟ

การประกวดอาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบกุ้งสามน้ำ 🦐 ใน “งานตามรอยของหรอยปากพะยูน มหาลัยทักษิณโดยโครงการวิจัย ทะเลสาบสงขลานิเวศแห่งการเรียนรู้สู่มรดกโลกร่วมกับเทศบาลตำบลปากพะยูนร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประมวลภาพการแข่งขันประกวดอาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบกุ้งสามน้ำ ผลการตัดสินจากคณกรรมการ ได้แก่
ที่ ๑ ได้แก่ ทีมรักเรียนสนุกเล่น (กุ้งผัดขมิ้น)
ที่ ๒ ได้แก่ ทีมลูกอินทนิล (กุ้งผัดพริกไทย)
ที่ ๓ ได้แก่ ทีมหรอยแรงปากยูน (กุ้งต้มมะขามสด)

ติดต่อ-สอบถาม