ประมวลภาพการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นทะเลสาบสงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประมวลภาพการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นทะเลสาบสงขลา ในงานตามรอยของหรอยปากพะยูน ครั้งที่ ๒ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน จัดโดยเทศบาลตำบลปากพะยูนร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและสมาคมรักษ์ทะเลไทย เพื่อสืบสานอาหารพื้นถิ่นจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา สู่ความมั่นคงทางอาหาร

ติดต่อ-สอบถาม