ประมวลภาพการแข่งขันการทำแกงส้มปลาสามน้ำปากพะยูน

ประมวลภาพการแข่งขันการทำแกงส้มปลาสามน้ำปากพะยูน

ผลการแข่งขัน
ที่ 1 ทีม รักปากพะยูน
ที่ 2 ทีม ช่องฟื่น
ที่ 3 ทีม คนส้มๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากพะยูนร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประกวดการแข่งขันทำ “แกงส้มปลาสามน้ำ” ใน”งานตามรอยของหรอยปากพะยูน” มีผู้เข้าแข่งขัน ๙ ทีม

มหาลัยทักษิณโดยโครงการวิจัย ทะเลสาบสงขลานิเวศแห่งการเรียนรู้สู่มรดกโลกร่วมกับเทศบาลตำบลปากพะยูนร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ และจัดแข่งขันแกงส้มปลาที่รสชาติดีในทะเลสาบสงขลา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาวิถีกินบนฐานทรัพยากรทะเลสาบสงขลาของชุมชนปากพะยูน

ติดต่อ-สอบถาม