NO GiFT POLICY

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลปากพะยูนบริหารงานโดยนายยุสุบ แหละตี นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม ประกาศนโยบายงดให้ งดรับ ของขวัญ NO GiFT POLICYและของกำนัลต่างๆ ทั้งในช่วงเทศกาล เปลี่ยนเป็น คำอวยพร และ เชิญชวนแสดงความปราถนาดี ด้วยคำอวยพร และ บัตรอวยพร

ติดต่อ-สอบถาม